Kocaeli Belediyesi
  

Su - Atıksu Analizleri

31.12.2004 R.G.No: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (Tablo 5-25)
20.03.2010 R.G.No:27527 Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Usuller Tebliği
08.01.2006 R.G.No:26047 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
26.11.2005 R.G.No:26005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
24.01.2007 R.G No:26413 Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
13.06.2009 R.G No:27257 Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ
09.01.2006 R.G.No: 26048 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği

Kapsamındaki analizler laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Bu analizler için tamamlanma süresi numuneler laboratuvarımıza ulaştıktan sonra en fazla 7 gündür.

Adres : Alikahya Atatürk Mah. Çarşıbaşı Cad. No.350 İzmit/Kocaeli     Tel : 0 262 316 60 39 / 40     Faks : 0262 316 60 50      E-Posta : laboratuvar@izaydas.com.tr / yeterlilik@izaydas.com.tr
Copyright 2015 Tüm Hakları Saklıdır. İZAYDAŞ