Kocaeli Belediyesi
  

Atık Yağ Analizleri

30.07.2008 R.G. No: 26952 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Kapsmaında Atık Yağ Kategori Belirleme analizleri ve
27.12.2007 R.G. No: 26739 Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında PCB analizleri laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Adres : Alikahya Atatürk Mah. Çarşıbaşı Cad. No.350 İzmit/Kocaeli     Tel : 0 262 316 60 39 / 40     Faks : 0262 316 60 50      E-Posta : laboratuvar@izaydas.com.tr / yeterlilik@izaydas.com.tr
Copyright 2015 Tüm Hakları Saklıdır. İZAYDAŞ