Kocaeli Belediyesi
  

Atık Su Yeterlilik Testleri Hk. (11.10.2023)

Çevre Referans Laboratuvarı – TÜÇEV – İZAYDAŞ arasında 20.09.2022 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde;

TR233*

  

Atıksu

 

pH, İletkenlik  

 

23.10.2023

13.11.2023

TR234*

 

Atıksu

 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

 

23.10.2023

13.11.2023

TR235*

 

Atıksu

 

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ)

 

23.10.2023

13.11.2023

TR236*

 

Atıksu

 

Askıda Katı Madde (AKM)

 

23.10.2023

13.11.2023

TR237*

 

Atıksu

 

Toplam Azot

 

23.10.2023

13.11.2023

TR238*

 

Atıksu

 

Toplam Fosfor

 

23.10.2023

13.11.2023

turları düzenlenecektir.

Atık su da ilgili parametrelerde Bakanlıkça yetkisi olan tüm laboratuvarlar, daha önceden başka bir tura katılmış olsalar dahi, Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği Madde 35 uzaktan denetim amaçlı olması nedeni ile İZAYDAŞ ile birlikte koordine edilecek turlara katılmak zorunludur.

Gerçekleşen Turlarda değerlendirme;

Madde 35 (2) Bakanlıkça düzenlenen veya katılması zorunlu tutulan yeterlik/karşılaştırma testinde, test sonucu kabul edilebilir sınırların dışında olan laboratuvar, altı ay süre içerisinde ikinci kez yeterlik/karşılaştırma testine katılım sağlar. Sonuçların ikinci kez de kabul edilebilir sınırların dışında çıkması halinde, altı ay süre içerisinde üçüncü kez yeterlik/karşılaştırma testine katılım sağlanır. Bu süreç sonunda olumlu sonuç alamayan laboratuvarların kapsam veya parametreleri Bakanlıkça askıya alınır katılmakla zorunludur.” hükmü gereği uygulanacaktır.

Söz konusu Yeterlilik Test turuna dair süreç ile yeterlilik test ücretleri, tur tarihi ve başvuru koşulları Yeterlilik Test Organizatörü İZAYDAŞ tarafından hazırlanan programda detaylandırılmıştır.   

İletişim-bilgi: www.izaydas.com.tr;  e-mail: yeterlilik@izaydas.com.tr

 

 Yeterlilik Test Çevrim süreci boyunca İZAYDAŞ tarafından sunulan program çerçevesinde hareket edilecek olup, laboratuvarların uymakla zorunlu oldukları yükümlülükler için, 30 Eylül 2022 tarihinde Bakanlık resmi web adresinde yer alan Uzaktan Denetim Kapsamında YT/LAK Testleri Hakkında Duyuru dikkate alınacaktır.

 İlgililerin Dikkatine

Adres : Alikahya Atatürk Mah. Çarşıbaşı Cad. No.350 İzmit/Kocaeli     Tel : 0 262 316 60 39 / 40     Faks : 0262 316 60 50      E-Posta : laboratuvar@izaydas.com.tr / yeterlilik@izaydas.com.tr
Copyright 2015 Tüm Hakları Saklıdır. İZAYDAŞ